Новини

Новини асоціації
Щодо результатів аудиторської перевірки використання коштів АПВУ у 2018 та 2019 роках
21 листопада 2019

За договором № 9021-2019 від 30.10.2019 року ПрАТ «Аудиторська Фірма «Перспектива – К» було доручене завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо відповідності використання коштів Некомерційної професійної організації «Асоціація приватних виконавців України» кошторисам, затвердженим Рішеннями З`їзду приватних виконавців України на 2018 та 2019 роки.

Перевірці підлягав облік використання коштів за даними бухгалтерського обліку станом на 31.10.2019 року, з метою перевірки їх відповідності кошторисам, затвердженим на 2018 та 2019 роки.

3 метою надання думки щодо відповідності фактично здійсненого використання коштів затвердженим кошторисам, перевірці підлягали регістри обліку та документи, які підтверджують використання коштів АПВУ протягом 2018 та 2019 (станом на 31.10.2019 року) роки.

Облік руху грошових коштів ведеться АПВУ за допомогою регістрів аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку по рахунку 31 «рахунки в банках», підставою для записів у яких є банківські виписки, згенеровані та надані банківською установою.

Висновок аудитора:

«На нашу думку, сформовану на основі виконаних процедур та отриманих доказів, використання коштів протягом 2018 та 2019 (станом на 31.10.2019 pокy) років, в обсязі, що наведений в розділі «Інформативний огляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку» цього Звіту, відповідає напрямкам та розмірам витрат, визначених затвердженими кошторисами, зазначені витрати підтверджуються відповідними даними обліку, документами та понесені згідно зі статутними завданнями АПВУ. Отримані під час перевірки дані свідчать, що сума фактично отриманих та витрачених АПВУ коштів є менше запланованих кошторисами видатків».

приватні виконавці, асоціація, аудит назад до списку
© 2020 АПВУ. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.