Новини

регіональні новини
Рішення ІІ чергового З`їзду приватних виконавців регіону Дніпропетровської області
02 грудня 2019

Р І Ш Е Н Н Я

ІІ чергового З’їзду приватних виконавців Регіону

(виконавчий округ Дніпропетровської області)

29.11.2019                                                                                                     м. Дніпро                                                

Заслухавши звіт Голови Ради приватних виконавців Дніпропетровської області Лисенка Ю.О. про роботу Ради приватних виконавців Регіону, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності Ради у період між з’їздами приватних виконавців Регіону, виконання Рішень І-го З’їзду; доповідь заступника Голови Ради приватних виконавців України Сивокозова О.М. про виконання завдань органів Асоціації приватних виконавців України щодо забезпечення реалізації Стратегії розвитку АПВУ, а також виступи делегатів З’їзду та запрошених осіб, відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», Положення про Раду приватних виконавців Дніпропетровської області та Положення про З’їзд приватних виконавців Регіону, затверджених Рішенням Ради приватних виконавців України від 22.12.2017 №1, з метою здійснення повноважень, визначених Асоціацією приватних виконавців України та забезпечення належної організації роботи органів Асоціації приватних виконавців України, ІІ черговий З’їзд приватних виконавців Регіону (виконавчого округу Дніпропетровської області)

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Звіт Голови Ради приватних виконавців Дніпропетровської області Лисенка Ю.О. про роботу Ради приватних виконавців Регіону, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності Ради у період між з’їздами приватних виконавців Регіону, виконання Рішень І-го З’їзду; доповідь заступника Голови Ради приватних виконавців України Сивокозова О.М. про виконання завдань органів Асоціації приватних виконавців України щодо забезпечення реалізації Стратегії розвитку АПВУ, - взяти до відома.                  

 

Про організацію роботи Ради приватних виконавців

Дніпропетровської області на 2020 рік

 

2. Ініціювати питання перед Радою приватних виконавців України стосовно фінансування діяльності Ради приватних виконавців Регіону (виконавчого округу Дніпропетровської області).                  

2.1. Виступити з пропозицією до Ради приватних виконавців України щодо визначення порядку та обрання джерела фінансування діяльності Ради приватних виконавців Регіону, запропонувавши розглянути та обрати одну з двох прийнятних моделей:

- Самостійне фінансування Ради приватних виконавців Регіону;

- Централізоване фінансування Ради приватних виконавців Регіону.

         

2.2. Підготувати проект кошторису Ради приватних виконавців Регіону (виконавчого округу Дніпропетровської області)на 2020 рік, виходячи з реальних потреб у фінансуванні на виконання покладених на неї законом та/або актами АПВУ функцій та завдань, а також, з урахуванням фактичної кількості приватних виконавців, що діють на території виконавчого округу Дніпропетровської області.            

2.3. Проект кошторису Ради приватних виконавців Регіону (виконавчого округу Дніпропетровської області)на 2020 рік подати на розгляд Ради приватних виконавців України.             

 

3. З метою сприяння забезпеченню гарантій діяльності приватних виконавців виконавчого округу Дніпропетровської області, підтримки та захисту їх професійних прав запровадити на постійній основі ефективні комунікаційні зв’язки з органами та посадовими особами, які у встановленому законом порядку уповноважені надавити інформацію на запити приватних виконавців, необхідну на проведення виконавчих дії.                  

3.1. З метою належного консолідованого реагування проводити періодичні опитування приватних виконавців на предмет наявності проблемних питань при взаємодії з органами та посадовими особами, які у встановленому законом порядку уповноважені надавити інформацію на запити приватних виконавців, необхідну на проведення виконавчих дії та/або вчиняти інші дії відповідно до законодавства, що забезпечує процедуру примусового виконання рішень.

3.2. З метою захисту законних прав та професійних інтересів приватних виконавців виконавчого округу Дніпропетровської області ініціювати комунікацію Ради приватних виконавців Регіону (виконавчого округу Дніпропетровської області) з органами Національної поліції України стосовно вирішення проблемних питань взаємодії, що виникають під час оголошення приватними виконавцями розшуку (зняття з розшуку) транспортних засобів боржника у виконавчому провадженні, а також, з інших процесуальних та технічних питань, що мають негативні процесуальні  наслідки та порушення прав і законних інтересів учасників виконавчого провадження.

3.3. На постійній основі запровадити комунікацію Ради приватних виконавців Регіону (виконавчого округу Дніпропетровської області) з ДП «НАІС» з питань належної організації роботи приватних виконавців та їх помічників (відповідальних осіб) в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін’юсту, а також інших електронних базах даних, що створюються відповідно до законодавства України, доступ до яких має бути забезпечено відповідно до закону.            

 

Про участь приватних виконавців у роботі органів самоврядування та проектах за ініціативою органів Асоціації приватних виконавців України.

 

4. Підтримати пропозицію Голови секретаріату Асоціації приватних виконавців України Колісника Д.В. щодо активної участі приватних виконавців виконавчого округу Дніпропетровської області та Ради приватних виконавців Регіону в реалізації річного плану дій реалізації Стратегії розвитку АПВУ.                  

 

Про розгляд випадків вчинення приватними виконавцями діянь з ознаками неетичної поведінки, що мали наслідки вжиття заходів дисциплінарного впливу. Про недобросовісну конкуренцію та порушення правил професійної етики приватних виконавців.

 

5. Визнати неприпустимими, такими, що знижують рівень суспільної довіри, шкодять репутації та авторитету професії приватного виконавця, випадки вчинення приватними виконавцями діянь з ознаками неетичної поведінки.                  

5.1. Підтримати ініціативу Рад приватних виконавців України щодо внесення змін та доповнень до Кодексу професійної етики приватних виконавців та прийняти активну участь у їх обговоренні з відповідними пропозиціями.            

5.2. Приватним виконавцям виконавчого округу Дніпропетровської області не допускати у своїй професійній діяльності порушення правил Кодексу професійної етики приватних виконавців.            

 

6. Раді приватних виконавців Дніпропетровської області організувати та забезпечити виконання Рішення ІІ чергового З’їзду приватних виконавців Регіону (виконавчого округу Дніпропетровської області).                  

 

7. Рішення З’їзду приватних виконавців Регіону є обов’язковими для виконання всіма приватними виконавцями, офіс яких розташований у відповідному регіоні.                    

 

 

 

Головуючий на З’їзді                                                                                                  Ю.О. Лисенко

 

 

 

Секретар З’їзду                                                                                                               О.А. Шаган 

З’їзд приватних виконавців Дніпропетровського регіону назад до списку
© 2020 АПВУ. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.