Новини

регіональні новини
Рішення ІІ чергового З`їзду приватних виконавців регіону Черкаської області
26 грудня 2019

                                                                                        Р І Ш Е Н Н Я

ІІ чергового З`їзду приватних виконавців Регіону

(виконавчий округ Черкаської області)

 

26.12.2019                                                                                                  м. Черкаси 

Заслухавши звіт Голови Ради приватних виконавців Черкаської області Чупис Т.П. про роботу Ради приватних виконавців Регіону, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності Ради у період між з`їздами приватних виконавців Регіону, виконання Рішень І-го З`їзду; доповідь голови Голови Ради приватних виконавців України Чупис Т.П. про виконання завдань органів Асоціації приватних виконавців України щодо забезпечення реалізації Стратегії розвитку АПВУ, а також виступи делегатів З`їзду та запрошених осіб, відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», Положення про Раду приватних виконавців Черкаської області та Положення про З`їзд приватних виконавців Регіону, затверджених Рішенням Ради приватних виконавців України від 25.07.2018 №5, з метою здійснення повноважень, визначених Асоціацією приватних виконавців України та забезпечення належної організації роботи органів Асоціації приватних виконавців України, ІІ черговий З`їзд приватних виконавців Регіону (виконавчого округу Черкаської області)

 

В И Р І Ш И В:

 Щодо підсумків роботи

1. Підведені підсумки діяльності за поточний рік роботи Ради приватних виконавців виконавчого округу Черкаської області. За результатами роботи визнано діяльність Ради доброю.

 

Щодо проблемних питань у діяльності приватних виконавців 

2. З метою сприяння забезпеченню гарантій діяльності приватних виконавців виконавчого округу Черкаської області, підтримки та захисту їх професійних прав запровадити на постійній основі ефективні комунікаційні зв`язки з органами та посадовими особами, які у встановленому законом порядку уповноважені надавити інформацію на запити приватних виконавців, необхідну на проведення виконавчих дії.

2.1. Про незадовільне функціонування роботи АСВП в частині отримання відповіді про транспортний засіб боржника та відповідні оголошення розшуку транспортного засобу боржника, не включення у відповіді старих даних (до 2013 року). 

Було вирішено звернутися до Ради приватних виконавців України, голови Асоціації приватних виконавців України, директора ДП «НАІС», Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ з метою усунення вказаних недоліків.

2.2. Про обговорення питань значного податкового навантаження на приватних  виконавців.

Було вирішено звернутися до Ради приватних виконавців України і голови Асоціації приватних виконавців України з пропозицією виступити з ініціативою оптимізувати податкове навантаження .

2.3. Про проблему несплати авансових внесків.

Ухвалене рішення КСУ у справі за конституційною скаргою Хліпальської В. В. від 15.05.2019 року визнає, що не відповідає КУ положення частини другої статті 26 ЗУ «Про виконавче провадження» від 2 червня 2019 року №1404-VIII зі змінами. Відсутність авансового внеску негативно впливає на діяльність приватного виконавця, тому що приватний виконавець несе певні витрати, пов`язані з виконанням судових рішень і фінансування діяльності виконавця  не здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України

Було вирішено звернутися до Ради приватних виконавців України та голови Асоціації приватних виконавців України з пропозицією запровадити авансовий внесок, його мінімальний та максимальний розмір, а також випадки звільнення стягувачів від сплатити такого внеску.          

 

Про недобросовісну конкуренцію та порушення правил професійної етики приватних виконавців.

3. Визнати проблемною та такою, що порушує положення ЗУ «Про виконавче провадження» практики щодо прийняття виконавчих документів за місцем знаходження рахунків боржника. 

3.1. Визнати неприпустимими, такими, що знижують рівень суспільної довіри, шкодять репутації та авторитету професії приватного виконавця, випадки вчинення приватними виконавцями діянь з ознаками неетичної поведінки.                  

3.2. Підтримати ініціативу Рад приватних виконавців України щодо внесення змін та доповнень до Кодексу професійної етики приватних виконавців та прийняти активну участь у їх обговоренні з відповідними пропозиціями.            

3.3. Приватним виконавцям виконавчого округу Черкаської області не допускати у своїй професійній діяльності порушення правил Кодексу професійної етики приватних виконавців.            

 

4. Раді приватних виконавців Черкаської області організувати та забезпечити виконання Рішення ІІ чергового З`їзду приватних виконавців Регіону (виконавчого округу Черкаської області).

5. Раді приватних виконавців Черкаської області посилити контроль за виконанням Рішень з`їзду приватних виконавців України та рішень Ради приватних виконавців України.              

6. Рішення З`їзду приватних виконавців Регіону є обов`язковими для виконання всіма приватними виконавцями, офіс яких розташований у відповідному регіоні.                    

 

                                                                                               

 Головуючий на з`їзді                                                                                                                 Т.П. Чупис

 

 

Секретар з`їзду                                                                                                                          Ю.В. Матвійчук

приватні виконавці, з`їзд виконавців регіону, Черкаська область назад до списку
© 2020 АПВУ. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.