Новини

Новини асоціації
Засідання Дисциплінарної комісії приватних виконавців 4.02.2020 р.
11 лютого 2020

4 лютого 2020 р. відбулося чергове засідання Дисциплінарної комісії приватних виконавців, на якому розглядалося 5 подань Міністерства юстиції України про притягнення до дисциплінарної відповідальності приватних виконавців.

У поданні Міністерства юстиції України про притягнення до відповідальності приватного виконавця виконавчого округу Київської області вказувалось про безпідставність відкриття ним виконавчого провадження за місцем знаходження боржника, зазначеним у заяві стягувача. Подання було підготовлено за результатами скарги боржника, в якій він стверджував, що проживає на території Полтавської області. Під час розгляду подання було встановлено, що в ході виконавчого провадження до виконавця надходили звернення від боржника, в яких була зазначена інша адреса, відмінна від тих, що вказані у виконавчому документі та заяві стягувача про відкриття виконавчого провадження. При цьому за цією адресою боржник отримував лише відповіді на свої звернення, а документи виконавчого провадження ним за цією адресою не отримувались.

Під час розгляду подання було також обговорено проблематику наведення стягувачем у заяві про відкриття виконавчого провадження недостовірної інформації щодо місця проживання, перебування боржника – фізичної особи або місцезнаходження майна боржника, що призводить до порушення місця відкриття виконавчого провадження. Було розглянуто питання доцільності та можливості проведення перевірки приватним виконавцем викладеної в заяві стягувача інформації щодо місця проживання, перебування боржника – фізичної особи або місцезнаходження майна боржника. Акцентовано увагу на норму п. 10 ч. 4 ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження» щодо можливості повернення стягувачу виконавчого документа без прийняття до виконання з підстави пред`явлення виконавчого документа не за місцем виконання або не за підвідомчістю.

У зв`язку з тим, що в ході голосування не було набрано достатньої кількості голосів ні для задоволення подання, ні для його відхилення, комісією було прийнято рішення про відкладення розгляду подання до наступного засідання.

Наступні три подання Міністерства юстиції України стосувались притягнення до дисциплінарної відповідальності приватних виконавців виконавчого округу Чернігівської області за результатами проведених планових перевірок їх діяльності. У зв`язку з тим, що порушення, виявлені в ході проведених перевірок, були усунуті приватними виконавцями та жодних негативних наслідків їх дії не мали, комісією було прийнято рішення про відхилення подань. Одночасно, при розгляді подань встановлені непоодинокі факти порушення приватними виконавцями терміну повідомлення Міністерства юстиції України про внесення змін до діючого або про укладення нового договору страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця. Враховуючи, що вказана інформація є частиною публічної інформації про приватного виконавця, яка розміщується в Єдиному реєстрі приватних виконавців України та з огляду на вимоги ст. 24 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», було акцентовано увагу на неприпустимості порушення приватними виконавцями терміну подання вищезгаданого повідомлення.

Ще одне подання Міністерства юстиції України стосувалось притягнення до дисциплінарної відповідальності приватного виконавця виконавчого округу міста Київ. Зокрема у поданні вказувалось про безпідставне винесення приватним виконавцем постанови про арешт коштів боржника під час виконання ухвали про забезпечення позову, оскільки зі змісту ухвали суду вбачалось, що стягувачу було відмовлено в задоволенні забезпечення позову шляхом арешту коштів боржника. У зв`язку з тим, що дії приватного виконавця по винесенню постанови про арешт коштів боржника були визнані судом неправомірними, комісією було прийнято рішення про задоволення подання та про застосовування до приватного виконавця заходу дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності строком на один місяць.

Участь в засідання Дисциплінарної комісії приватних виконавців від 4 лютого 2020 р. взяли члени комісії Гайченко А.В., Чернявська Т.М.,  Авторгов А.М.,  Маковецький З.В., Парфьонов Г.В.,  Д`яченко Є.С. та  Соломко О.В.

Як нами раніше повідомлялось, попередньо Міністерство юстиції України погодило питання передачі тексту протоколу засідання Дисциплінарної комісії приватних виконавців для публікації його на сайті Асоціації приватних виконавців України. Наразі текст протоколу засідання до Асоціації не надходив, у зв`язку з чим інформація про результати засідання комісії публікується у загальному вигляді.

приватні виконавці, Дисциплінарна комісія, подання назад до списку
© 2020 АПВУ. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.