Новини

Новини асоціації
Щодо ситуації, яка склалася у виконавчому окрузі Київської області
03 червня 2020

 

28.05.2020 р. в соціальних мережах було опубліковано листа за підписом приватних виконавців виконавчого округу Київської області Говорова П.В., Голяченка І.П., Сидорчука А.А. і Филипіва А.М., адресованого членам Ради приватних виконавців України та громадським організаціям приватних виконавців. У листі викладена версія подій, що відбувалися навколо З`їзду приватних виконавців Київської області та після нього, зокрема, щодо засідання Ради приватних виконавців України (далі – РПВУ) 25.05.2020 р. та її рішення № 24. Одночасно, лист містить суб`єктивну оцінку дій Голови РПВУ Ніколаєва С.В. та заступника Сивокозова О.М., які на думку підписантів «… ввели в оману членів РПВУ, поклавши інтереси особи, якій висловлено недовіру, вище ніж засади виконання рішень навмисно, нашвидкоруч, неправомірно сприяли скасуванню усіх напрацювань З`їзду приватних виконавців регіону Київської області від 21.05.2020 року».

Всеукраїнське об`єднання приватних виконавців «ФАКТ» 01.06.2020 р. оприлюднило свою реакцію на вищезазначений лист, заявивши, що «з тексту листа вбачається, що керівництво Асоціації приватних виконавців України втрутилося у питання внутрішнього самоврядування приватних виконавців Київської області» та що «громадська організація «ФАКТ» вважає таку поведінку керівництва Асоціації приватних виконавців України незрозумілою».

Враховуючи публічний резонанс навколо вказаних подій, який шкодить репутації всієї професійної спільноти приватних виконавців та виставляє діяльність органів самоврядування приватних виконавців у негативному світлі, маємо повідомити наступне.

21.05.2020 р. до РПВУ надійшов лист за підписом головуючого на позачерговому З`їзді приватних виконавців Київської області М.М. Трофименка, в якому повідомлено про виникнення конфліктної ситуації між учасниками зазначеного З`їзду та оголошення ним «перерви у роботі З`їзду на невизначений час» (оголошення про перерву було того ж дня розміщено на офіційному веб-сайті АПВУ). Крім того, М.М. Трофименко звернувся до РПВУ з проханням «надати відповідну оцінку діям приватних виконавців регіону, що мали явно провокаційний характер, та вирішити питання щодо скликання позачергового З`їзду приватних виконавців Київської області та затвердити порядок денний».

22.05.2020 р. до РПВУ надійшов лист за підписом приватного виконавця виконавчого округу Київської області С.В. Ніколаєва, який також є Головою РПВУ. У листі повідомлено, що внаслідок подій, які відбулися напередодні під час позачергового З`їзду приватних виконавців Київської області (зміна порядку денного з голосу, що призвела до відсутності належного інформування в публічній площині усіх приватних виконавців регіону, як того вимагає ч. 2 ст. 49 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», інформації про внесення змін до порядку денного в частині дострокового відкликання голови та членів Ради приватних виконавців регіону (далі – РПВР) всіх приватних виконавців Київської області) він був позбавлений можливості реалізувати своє право щодо належного висловлення власної думки з даного питання та можливості брати участь у виборчому процесі голови та членів РПВР. Одночасно, Ніколаєв С.В., з метою захисту прав та інтересів усіх приватних виконавців виконавчого округу Київської області, звернувся до РПВУ з проханням розглянути порушене питання на позачерговому засіданні та прийняти рішення по суті.

Того ж дня, 22.05.2020 р., після закінчення робочого дня до РПВУ надійшов лист за підписом «Голови Ради приватних виконавців Київської області» П.В. Говорова з проханням опублікувати на офіційному веб-сайті АПВУ «Рішення № 2/2020, прийняте З`їздом приватних виконавців Київської області 21.05.2020». У додатку до листа містилося вищевказане рішення №2/2020, де, зокрема, йдеться про «висловлення недовіри» голові та членам РПВР Київської області та обрання нового складу ради на чолі з П.В. Говоровим.

З огляду на перераховані вище листи, що надійшли до РПВУ, та очевидну наявність конфліктної ситуації між приватними виконавцями Київської області вранці 25.05.2020 р. (наступний робочий день після 22.05.2020 р.) Головою РПВУ С.В. Ніколаєвим було скликане позачергове засідання Ради з єдиним питанням у порядку денному – 1. Розгляд та врегулювання конфліктної ситуації серед приватних виконавців регіону Київської області. Для викладення своєї позиції та надання пояснень стосовно конфлікту взяти участь у засіданні було запрошено П.В. Говорова.

Позачергове засідання РПВУ розпочалося в режимі відеоконференції об 11.30 год. 25.05.2020 р., у ньому взяли участь 18 членів Ради (в тому числі і одна зі сторін конфлікту – М.М. Трофименко), Голова Комітету з етики АПВУ В.М. Притуляк. З метою технічного забезпечення проведення засідання РПВУ присутнім на ньому також був голова Секретаріату РПВУ Д.В. Колісник.

На початку засідання задля уникнення конфлікту інтересів під час розгляду питання порядку денного за пропозицією Голови РПВУ С.В. Ніколаєва, який є приватним виконавцем виконавчого округу Київської області, головуючим на засіданні затверджено заступника Голови РПВУ О.М. Сивокозова.

Членами РПВУ було заслухано доповідь щодо наявної конфліктної ситуації Голови Комітету з етики АПВУ В.М. Притуляка, далі свою позиції та бачення ситуації озвучили почергово М.М. Трофименко та П.В. Говоров. Членами РПВУ також було поставлено низку запитань до сторін конфлікту та отримано відповіді і пояснення.

На підставі озвученої М.М. Трофименком та П.В. Говоровим інформації члени РПВУ дійшли висновку про наявність процедурних порушень в організації, підготовці та проведенні З`їзду приватних виконавців регіону Київської області 21.05.2020 р., на рішення № 2/2020 якого посилався П.В. Говоров:

1)      Порушення порядку публічного інформування усіх зацікавлених осіб шляхом розміщення на веб-сайті АПВУ переліку питань порядку денного З`їзду.

2)      Продовження роботи З`їзду після оголошення головуючим перерви.

3)      Зміна порядку денного з голосу і внесення до нього питань, які мають важливе значення для всіх приватних виконавців Київської області, враховуючі той факт, що відсутні приватні виконавці про зміну питань порядку денного повідомлені належним чином не були. Таким чином, було порушене активне та пасивне виборче право відсутніх приватних виконавців – обрати та бути обраними на посади голови та членів РПВР.

4)      Відсутність у відповідних нормативно-правових актах стосовно З`їзду та Ради приватних виконавців регіону поняття «висловлення недовіри» голові та членам РПВР. Натомість у ч. 1 п. 5 ст. 49 ЗУ «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (далі – Закон), а також у відповідних положеннях Статуту АПВУ та Положення про РПВР йдеться про «дострокове відкликання з посад» голови та членів РПВР.

З огляду на вищевказане членами РПВУ було прийнято рішення З`їзд приватних виконавців регіону Київської області визнати неповноважним, а відтак рішення З`їзду № 2/2020 від 21.05.2020 р. не можна вважати таким, що підлягає виконанню. Дане рішення підтримали 16 членів РПВУ, С.В. Ніколаєв та М.М. Трофименко від голосування утрималися.

Крім того, з метою врегулювання конфліктної ситуації та забезпечення прав та інтересів усіх приватних виконавців Київської області конфліктуючим сторонам було запропоновано компромісний варіант – на підставі п. 1 ст. 49 Закону призначити проведення З`їзду приватних виконавців регіону Київської області на 12.00 год. 26.06.2020 р. в офісі АПВУ із залученням представників Асоціації, а до порядку денного включити питання про дострокове відкликання з посад голови та членів РПВР Київської області. У разі відкликання – провести вибори на відповідні посади. До списку кандидатів також запропоновано внести всіх приватних виконавців, офіс яких знаходиться у виконавчому окрузі Київської області з можливістю відкликання кандидатур за власним бажанням. Окремо треба наголосити, що заперечень ані від П.В. Говорова, ані від М.М. Трофименка запропонований варіант під час засідання РПВУ не викликав (П.В. Говоров пропонував провести З`їзд через 2 тижні, однак у зв`язку з наступним етапом послаблення карантину з 22.06.2020 р. було вирішено провести З`їзд саме після цієї дати). За відповідне рішення проголосували 16 членів РПВУ, С.В. Ніколаєв та М.М. Трофименко від голосування утрималися. Рішення РПВУ № 24 того ж дня було опубліковано на офіційному веб-сайті АПВУ.

Таким чином, станом на кінець дня 25.05.2020 р. були всі підстави вважати конфліктну ситуацію серед приватних виконавців Київської області такою, що врегульована завдяки знайденому компромісу, закріпленому рішенням РПВУ. 26.06.2020 р. буде проведено З`їзд приватних виконавців регіону Київської області, на якому буде прозоро та з дотриманням процедурних норм розглянуто питання щодо дострокового відкликання голови та членів РПВР Київської області, а в разі волевиявлення приватних виконавців регіону – буде обрано легітимний склад нової РПВР за належної поінформованості та максимальної представленості приватних виконавців Київської області.

З огляду на наведене, викликає закономірне здивування подальша позиція та дії П.В. Говорова, зокрема, оприлюднені ним 28.05.2020 р., після сплину декількох днів після проведення засідання РПВУ, суб`єктивні закиди на адресу членів РПВУ, її Голови Ніколаєва С.В. та заступника Сивокозова О.М. Більше того, є незрозумілою етична поведінка Говорова П.В., який адресує лист усім членам РПВУ, які були безпосередніми учасниками знайденого компромісного рішення і які в більшості, голосами 16 з 18 присутніх на засіданні РПВУ підтримали відповідне рішення. Згідно ст. 9 Кодексу професійної етики приватних виконавців взаємовідносини між приватними виконавцями повинні ґрунтуватися на засадах доброчесності, взаємоповаги і взаємодопомоги; приватний виконавець має утримуватися від критичних зауважень, що порушують загально етичні норми спілкування стосовно колег, органів професійного самоврядування. Об`єктивна критика недоліків у роботі колег можлива лише в межах самоврядних органів приватних виконавців, не може виноситися на публіку і має поєднуватися з повагою, толерантністю, стриманістю і ввічливістю. Непорозуміння між приватними виконавцями, які не вдалося вирішити самостійно, повинні вирішуватися, перш за все, органами самоврядування приватних виконавців. Звернення в публічній площині з суб`єктивною оцінкою колегіального рішення членів РПВУ можливо розцінювати як спробу тиску на кожного з членів Ради, який прийняв відповідне рішення, що є неприпустимим у взаємовідносинах приватних виконавців.

Враховуючі зазначене, виникає дійсне враження про цілеспрямований та провокативний характер дій Говорова П.В. та його останньої заяви від 28.05.2020 р., яка відновлює фактично врегульований напередодні конфлікт.

Подібні дії, що шкодять іміджу професії та самоврядуванню приватних виконавців, мають стати предметом ретельного аналізу Комітетом з етики АПВУ та вжиття відповідних заходів за його результатами. Репутація та авторитет органів самоврядування приватних виконавців у середовищі правників та у суспільстві загалом у жодному разі не повинні ставати заручниками особистих амбіцій та незрозумілих інсинуацій окремих представників професійної спільноти.

В подальшому, прохання до усіх сторін ситуації, що склалася, дотримуватися норм етичної поведінки.

 

 

 

 

 

 

 

 

приватні виконавці, з`їзд виконавців регіону, Київська область назад до списку
© 2020 АПВУ. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.