Новини

Новини асоціації
Висновки Комітету з етики АПВУ № 68-72 від 15.06.2020 р.
24 червня 2020

ВИСНОВОК

Комітету з етики АПВУ № 68 від 15.06.2020 р.

щодо скарги на дії

приватного виконавця виконавчого округу Київської області

 

В результаті проведеного аналізу скарги Заявника та доданих до неї матеріалів щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Київської області (надалі по тексту – Виконавець), було зроблено наступні висновки.

На виконанні у Виконавця перебуває виконавче провадження № 61537191 з примусового виконання виконавчого листа № 752/20611/16-ц від 09.10.2019, виданого Голосіївським районним судом м. Києва про стягнення з Заявника на користь іншої особи суму матеріальної шкоди.

Проаналізувавши письмове звернення Заявника, пояснення Виконавця та копії матеріалів виконавчого провадження, можна зазначити наступне:

До офісу Виконавця від стягувача надійшла заява про відкриття виконавчого провадження. Приватним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження. Керуючись ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження», Виконавцем, було винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на грошові кошти, що міститься на рахунках боржника, відкритих в банківських установах (15 банківських установ), в тому числі в AT «ОТП Банк» та постанову про арешт майна боржника, якою накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника.

Крім того, Виконавцем було направлено запити до Пенсійного фонду України, МВС України, ГУ Держпродспоживслужби у Київській області та ГУ Держпраці у Київській області задля здійснення перевірки майнового стану боржника.

Так, згідно відповіді Пенсійного фонду України, Заявник отримує дохід в ТОВ «МЛ Діла». У зв`язку з цим, керуючись ст. ст. 68, 69, 70 Закону України «Про виконавче провадження», Виконавцем 01.04.2020 було винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, якою звернено стягнення на дохід боржника в ТОВ «МЛ Діла».

Згідно відповіді МВС України, Заявнику на праві власності належить автомобіль, на який постановою Виконавця накладено арешт та оголошено в розшук.

Заявником 23.04.2020 надіслано заяву Виконавцю про припинення арешту рахунків, Заявник посилається на те, що приватним виконавцем в порушення вимог чинного законодавства накладено арешт на рахунок боржника в AT «ОТП Банк», на який боржник отримує заробітну плату. Жодної інформації про те, що рахунки, відкриті на ім`я боржника, мають спеціальний режим використання, від банка не надходило. Отже, у виконавця згідно наданих документів відсутня можливість ідентифікувати вказані рахунки, як рахунки, що мають спеціальний режим використання та використовуються для отримання заробітної плати та пенсії.

 

Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Київської області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

 

 

Голова Комітету з етики АПВУ

Приватний виконавець Виконавчого округу

Одеської області, к.ю.н.                                                                                         В.М. Притуляк

 

 

 

ВИСНОВКИ

Комітету з етики АПВУ № 69-71 від 15.06.2020 р.

щодо скарг на дії

приватного виконавця виконавчого округу Львівської області

 

На розгляд надійшли звернення від 20.05.2020 р. та 26.05.2020 р. трьох Заявників стосовно порушення, на їхню думку, приватним виконавцем виконавчого округу Львівської області вимог чинного законодавства України під час виконання виконавчого провадження № 61245673.

В результаті проведеного аналізу даних звернень щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Львівської області було зроблено наступні висновки:

Відповідно до отриманих пояснень приватного виконавця встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу Львівської області було  відкрито виконавче провадження № 61245673, в рамках якого виявлено нерухоме майно, а саме нежитлова будівля – лазня-пральня літ.А-1-А’-1, заг.пл. 543,7 кв.м., котельня літ.Б-1, заг.пл.134,3 кв.м., та земельна ділянка пл.0,3494 га, за адресою:  м. Львів, вул. ___, 9, а також кв.46 по вул. ___, 50.

Скаржники зазначають, що у разі накладення арешту на майно боржника кількома виконавцями право звернути стягнення на майно боржника матиме лише той виконавець, який наклав арешт першим.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець має право накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку.

Стаття 50 Закону України «Про виконавче провадження» визначає порядок звернення стягнення на об`єкти нерухомого майна фізичної особи.

«1. Звернення стягнення на об`єкти нерухомого майна здійснюється у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник.

2. Разом із житловим будинком стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржнику.

3. У разі звернення стягнення на об`єкт нерухомого майна виконавець здійснює в установленому законом порядку заходи щодо з`ясування належності майна боржнику на праві власності, а також перевірки, чи перебуває це майно під арештом.

4. Після документального підтвердження належності боржнику на праві власності об`єкта нерухомого майна виконавець накладає на нього арешт та вносить відомості про такий арешт до відповідного реєстру у встановленому законодавством порядку. Про накладення арешту на об`єкт нерухомого майна, заставлене третім особам, виконавець невідкладно повідомляє таким особам.

У разі якщо право власності на нерухоме майно боржника не зареєстровано в установленому законом порядку, виконавець звертається до суду із заявою про вирішення питання про звернення стягнення на таке майно.

5. У разі відсутності технічної документації на майно, у зв`язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, виготовлення такої документації здійснюється за зверненням виконавця в установленому законодавством порядку за рахунок додаткового авансування стягувача. У разі якщо стягувач протягом 10 робочих днів з дня одержання відповідного повідомлення виконавця не авансує витрати, пов`язані з підготовкою технічної документації на майно, виконавчий документ повертається стягувачу, за умови що відсутнє інше майно у боржника, на яке можливо звернути стягнення.»

       Закон України «Про виконавче провадження» та Порядок реалізації арештованого майна не містять жодних посилань на положення, які зазначає скаржник. Тому всі дії виконавця вчинені відповідно до вимог законодавства.

 

Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

 

 

 

Голова Комітету з етики АПВУ

Приватний виконавець Виконавчого округу

Одеської області, к.ю.н.                                                                                           В.М. Притуляк

 

 

 

ВИСНОВОК

Комітету з етики АПВУ №72 від 15.06.2020 р.

щодо скарги на дії

приватного виконавця виконавчого округу міста Києва

 

В результаті проведеного аналізу звернення Скаржника від 18.05.2020 р. та доданих до неї матеріалів щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу міста Києва було зроблено наступні висновки:

На виконанні у приватного виконавця перебуває виконавче провадження по виконанню виконавчого напису № 5291 виданого 30.03.2020 р. Приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області про стягнення із Скаржника на користь ТОВ “Фінансова компанія “АЛЕКСКРЕДИТ” заборгованості у розмірі.

Скаржник звернулася зі скаргою до Ради приватних виконавців України  щодо порушення, на її думку, приватним виконавцем при виконанні виконавчого документа вимог Закону України “Про виконавче провадження”, а саме: прийнято виконавчий документ та відкрито виконавче провадження не за місцем проживання Скаржника, чим порушено вимоги ст. 24, 25 Закону України “Про виконавче провадження” та під час здійснення виконавчих дій приватний виконавець наклав арешт на рахунок Скаржника, на який зараховуються кошти на допомогу на дітей одиноким матерям та кошти державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Як вбачається з пояснень приватного виконавця та наданих копій матеріалів виконавчого провадження в заяві про відкриття виконавчого провадження, Стягувач просив відкрити виконавче провадження за місцем проживання Скаржника в м. Києві. У даному виконавчому документі зазначено дві адреси Скаржника, а саме: адресу реєстрації в м. Суми та адресу проживання в м. Києві.

Щодо накладення арешту на рахунок Скаржника, на який зараховуються кошти на допомогу на дітей одиноким матерям та кошти державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, то слід зазначити, що скаржником не надано підтверджуючих документів щодо направлення відповідник довідок, виписок та заяв приватному виконавцю для зняття арешт з даного рахунку, як такого, що має спеціальний режим використання.

Згідно ст. 24 Закону України “Про виконавче провадження” виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Право вибору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належить стягувачу.

Також в цій статті зазначено, що приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника – фізичної особи, за місцезнаходженням боржника – юридичної особи або за місцезнаходженням майна боржника.

Законом України “Про виконавче провадження” визначено, що Боржник у виконавчому провадження має право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, мають право доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження, право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність виконавця у порядку, встановленому цим Законом, надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у вчиненні виконавчих дій, надавати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом, це передбачено статтею 19 Закону України “Про виконавче провадження”.

 

На підставі наведених фактів Скаржником та пояснень приватного виконавця, аналізу матеріалів виконавчого провадження та враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

 

 

Голова Комітету з етики АПВУ

Приватний виконавець Виконавчого округу

Одеської області, к.ю.н.                                                                                            В.М. Притуляк

 

 

 

приватні виконавці, Комітет з етики, скарга назад до списку
© 2020 АПВУ. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.